Pośrednik ubezpieczeniowy

Assiduus Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym,
który reprezentuje wyłącznie interesy Klienta.

Pośrednik ubezpieczeniowy

Assiduus Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym,
który reprezentuje wyłącznie interesy Klienta.

Wykonujemy czynności prawne, bądź czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Odróżnia nas to od pracy agenta ubezpieczeniowego, który jest pośrednikiem i przede wszystkim działa w imieniu lub na reprezentującym zakłady ubezpieczeń.

Rolą Assiduus Broker jest opracowanie programu ubezpieczenia odzwierciedlającego realne potrzeby Klienta. Sporządzamy Poszukujemy oraz negocjujemy oferty z jak największą liczbą zakładów ubezpieczeniowych, a następnie sporządzamy ich porównanie. Jako broker ubezpieczeniowy zobowiązani jesteśmy do przygotowania rekomendacji, za którą ponosimy pełną odpowiedzialność. Naszą istotną rolą w całym procesie jest także nadzór nad realizacją zawartej umowy ubezpieczenia.

Assiduus Broker uzyskał potwierdzenie posiadania wysokich kwalifikacji, uzyskując zezwolenie na rozpoczęcie wykonywania działalności brokerskiej od Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo Assiduus Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, co zapewnia dodatkową ochronę naszym klientom.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  DORADCA

DORADCA

Assiduus Broker to doradca ubezpieczeniowy, który dzięki swojej wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu w obszarze ubezpieczeń, przygotowuje dla swojego Klienta najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Świadczy kompleksowe usługi brokerskie.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  ANALITYK

ANALITYK

Assiduus Broker to analityk, który identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i przygotowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania tym ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  PARTNER

PARTNER

Assiduus Broker to partner, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu, reprezentując jego interesy z pełnym zaangażowaniem. Assiduus Broker to partner, wspierający Klienta w jego dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania kosztów.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  DORADCA

DORADCA

Assiduus Broker to doradca, który dzięki swojej wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu w obszarze ubezpieczeń, przygotowuje dla swojego Klienta najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  ANALITYK

ANALITYK

Assiduus Broker to analityk, który identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i przygotowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania tym ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta.

 • null

  ASSIDUUS BROKER

  PARTNER

PARTNER

Assiduus Broker to partner, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu, reprezentując jego interesy z pełnym zaangażowaniem. Assiduus Broker to partner, wspierający Klienta w jego dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania kosztów.

Etapy pośrednictwa ubezpieczeniowego

Umożliwiamy naszym Klientom podjęcie najkorzystniejszych decyzji w sprawie ubezpieczeń.

pełnomonictwo dla pośrednika ikona
analiza ubezpieczeń ikona
opracowanie programu ubezpieczenia ikona
negocjacje ofert ubezpieczeniowych ikona
analiza porównawcza ofert ubezpieczeniowych ikona
rekomendacja pośrednika ikona
podpisanie umowy ubezpieczenia ikona
nadzór pośrednika ikona
likwidacja szkód ikona

KROK 1

PEŁNOMOCNICTWO

Działamy w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi oraz przygotowania programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka.
 
 

KROK 2

ANALIZA

Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta – określamy, co powinno być przedmiotem ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwracamy na te składniki majątku Klienta, które są narażone na powstanie szkody
a które mogą narazić na Klienta na znaczne koszty finansowe.
 

KROK 3

OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIA

Na podstawie naszej analizy potrzeb klienta przygotowujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego
lub pojedynczego ubezpieczenia.
 
 

KROK 4

NEGOCJACJE OFERT

Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi, często są to trzy, cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, czasami więcej. Negocjacje ukierunkowane są zarówno na zapewnienie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta poprzez dodanie pewnych zapisów i klauzul oraz jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
 

KROK 5

ANALIZA PORÓWNAWCZA

Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi analizę wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert), zwracając uwagę na różne rozwiązania proponowane w ofertach przez poszczególne zakłady ubezpieczeniowe.
 
 

KROK 6

REKOMENDACJA

Doradzamy przy wyborze oferty jak i zakresu ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się nasza rekomendacja, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Prezentujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wynikających z rekomendowanej oferty.

KROK 7

PODPISANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Po wyborze przez Klienta oferty, nadzorujemy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (umów generalnych, polis)
przez zakład ubezpieczeniowy.
 
 

KROK 8

NADZÓR

Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami, prowadzimy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej, monitorujemy terminy kończących się polis, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.
 

KROK 9

LIKWIDACJA SZKÓD

Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych.
Wspieramy w odwołaniu się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.
 
 
krok 1 doradcy ubezpieczeniowego ikona

KROK 1

PEŁNOMOCNICTWO

Działamy w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi oraz przygotowania programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka.

KROK 2

ANALIZA

Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta – określamy co powinno być przedmiotem ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwracamy na te składniki majątku Klienta, które są narażone na powstanie szkody
a które mogą narazić na Klienta na znaczne koszty finansowe.

KROK 3

OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIA

Na podstawie naszej analizy potrzeb klienta przygotowujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego
lub pojedynczego ubezpieczenia.

KROK 4

NEGOCJACJE OFERT

Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi, często są to trzy, cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, czasami więcej. Negocjacje ukierunkowane są zarówno na zapewnienie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta poprzez dodanie pewnych zapisów i klauzul oraz jak najkorzystniejszych warunków finansowych.

KROK 5

ANALIZA PORÓWNAWCZA

Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi analizę wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert), zwracając uwagę na różne rozwiązania proponowane w ofertach przez poszczególne zakłady ubezpieczeniowe.

KROK 6

REKOMENDACJA

Doradzamy przy wyborze oferty jak i zakresu ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się nasza rekomendacja, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Prezentujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wynikających z rekomendowanej oferty.

KROK 7

PODPISANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Po wyborze przez Klienta oferty, nadzorujemy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (umów generalnych, polis)
przez zakład ubezpieczeniowy.

KROK 8

NADZÓR

Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami, prowadzimy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej, monitorujemy terminy kończących się polis, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.

KROK 9

LIKWIDACJA SZKÓD

Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych.
Wspieramy w odwołaniu się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

ASSIDUUS BROKER TO TWÓJ
 • DORADCA
 • ANALITYK
 • PARTNER

Assiduus Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym,
który reprezentuje wyłącznie interesy Klienta.

Kompleksowa oferta ubezpieczeń

Assiduus Broker to kompleksowość, doświadczenie i profesjonalizm
na najwyższym poziomie.

ubezpieczenia majątkowe ikona

Ubezpieczenia majątkowe

Głównym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest ochrona mienia ubezpieczonego przed finansowymi skutkami zniszczenia bądź utraty majątku ruchomego lub nieruchomości. Ochroną ubezpieczeniową można objąć następujące składniki majątku: budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem, nakłady inwestycyjne, nakłady poniesione na adaptację lokalu, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, towar w magazynie, surowce, półprodukty, elektronika – stacjonarna i przenośna, oprogramowanie, gotówka, w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku oraz mienie w transporcie – cargo. Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza mienie na wypadek szkód spowodowanych: ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem lub np.:w zakresie All Risks – od wszystkich ryzyk za wyjątkiem wyłączonych w umowie. Każda umowa ubezpieczenia majątkowego może zawierać indywidualne warunki odpowiednio dostosowane do ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez ubezpieczonego działalności. Należyty dobór zakresu ubezpieczenia ma istotne znaczenie w prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania firmy oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

ubezpieczenia komunikacyjne floty ikona

Ubezpieczenia komunikacyjne – floty

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum 10 pojazdów. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza i łatwiejsza w obsłudze.

ubezpieczenia kredytów kupieckich ikona

Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to kompleksowe ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą. W ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego chronione są należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności (kredytu kupieckiego) za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bezspornych należności niezapłaconych przez dłużnika (kupującego), jeżeli brak zapłaty jest następstwem prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub przewlekłej zwłoki.

ubezpieczenia grupowe na życie ikona

Ubezpieczenia grupowe na życie

Jako broker w imieniu Klienta negocjujemy warunki programu ubezpieczenia dla zatrudnionych przez niego pracowników oraz ich rodzin tak, aby spełniały one ich oczekiwania oraz potrzeby. Ubezpieczenie to daje zabezpiecza, pracownika oraz członków jego rodziny na wypadek zajścia nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

gwarancje wadialne

Gwarancje wadialne

Gwarancje wadialne to narzędzie wsparcie dla firm, które często startują w przetargach. W warunkach aukcji lub przetargu Zleceniodawcy bardzo często żądają wpłaty określonej kwoty albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty – tzw. wadium. Zabezpieczeniem takim może być gwarancja wadialna. Wykorzystanie instrumentu gwarancji wadialnej pozwala na uczestnictwo w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Umożliwia to uczestnictwo w większej liczbie przetargów, co zwiększa szanse na uzyskanie kontraktu.

ubezpieczenie oc zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników. Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów świadczących usługi zawodowe: konsultantów komputerowych, prawników, księgowych, firm z branży mediowej (np. agencje reklamowe, drukarnie, nadawcy), doradcze i zarządcze, oraz w innych obszarach niż wymienione.

gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek ikona

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Polisa gwarantująca usunięcie wad i usterek zapewnia inwestorowi wypłatę określonej rekompensaty, w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi. Posiadanie gwarancji usunięcia wad pozwala wówczas sfinansować usunięcie wad i usterek przez innego przedsiębiorcę. Dzięki tej gwarancji inwestor może zapłacić wykonawcy 100% kwoty widniejącej na fakturze, zamiast zatrzymywać jej część w ramach zabezpieczenia usunięcia ewentualnych wad i usterek. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawca kontraktu.

ubezpieczenia techniczne budowlano montażowe

Ubezpieczenia techniczne CAR/EAR budowlano – montażowe

Ubezpieczenia budowlano – montażowe (CAR/EAR) przeznaczone są dla inwestorów lub wykonawców. Ubezpieczenia budowlano – montażowe (CAR/EAR) oparte są o formułę ryzyka wszystkich nienazwanych “all risks”. Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.

ubezpieczenie oc prowadzonej działalności ikona

Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia. Na życzenie Klienta zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt lub za wykonane prace albo usługi.

Ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak też dla importerów. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej producenta w razie wprowadzenia na rynek produktu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów. Ubezpieczenie OC za produkt jest zwykle rozszerzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej– OC deliktowej.

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy ikona

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy

Gwarancje należytego wykonania kontraktu dedykowane są podmiotom gospodarczym, które w związku z zawieranymi umowami, jako ich Wykonawcy, zobowiązane są do złożenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Gwarancja należytego wykonania kontraktu stanowi zabezpieczenie jego prawidłowej realizacji (zgodnie z umową).

ubezpieczenie oc zarządu i rady nadzorczej ikona

Ubezpieczenie D&O – OC zarządu i rady nadzorczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ochroną mogą zostać objęci także zarządzający spółdzielniami oraz fundacjami.

Zalety korzystania z usług doradztwa ubezpieczeniowego

Twoja dobra decyzja to sukces Twojej firmy.

jakość ubezpieczenia ikona

Jakość

doświadczony zespół doradców ubezpieczeniowych ikona

Doświadczony Zespół

obliczanie kosztów ubezpieczenia ikona

Obniżenie kosztów

wsparcie przez brokerów w biznesie ikona

Wsparcie w biznesie

gwarancja pośrednictwa ubezpieczeniowego ikona

Gwarancja

profesjonalna obsługa pośredników ubezpieczeniowych ikona

Profesjonalna obsługa

Szukasz doradcy ubezpieczeniowego?

Prosimy o podanie podstawowych danych przedsiębiorstwa

Prosimy o podanie danych do osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie

Prosimy o wskazanie określonego rodzaju ubezpieczenia:

Szukasz doradcy ubezpieczeniowego?

Prosimy o podanie podstawowych danych przedsiębiorstwa

Prosimy o podanie danych do osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie

Prosimy o wskazanie określonego rodzaju ubezpieczenia:

Doradztwo ubezpieczeniowe Assiduus Broker

Świadczymy usługi brokerskie w postaci doradztwa ubezpieczeniowego. Posiadamy centralę w Warszawie, ale działamy na terenie różnych części kraju. Wykonujemy czynności prawne, bądź czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Doradztwo ubezpieczeniowe assiduus broker warszawa logo

Biuro w Warszawie

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

+48 22 395 52 45

biuro@assiduus-broker.pl

KRS: 0000674662

NIP: 5213777778

REGON: 367106910

Napisz do Nas